Perintöverotus: Miten perintöveroa verotetaan ja mitä sinun tulee tietää siitä

Perintövero

Perintövero on vero, jota peritään perinnöstä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tulee tietää perintöverotuksesta:

 • Mitä perintöverotus on?
 • Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa?
 • Perintöveron määrä
 • Perintöveron laskeminen
 • Perintöverovapautukset
 • Perintöveron maksaminen
 • Vinkkejä perintöverotuksen minimointiin

Mitä perintöverotus on?

Perintöverotus on vero, jota peritään perinnöstä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa?

Perintöveroa on velvollinen maksamaan jokainen, joka saa perintöä tai testamenttia. Veron määrää perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välinen sukulaisuussuhde.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä riippuu perinnön arvosta ja perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta. Veroprosentti vaihtelee 10%:sta 30%:iin.

Perintöveron laskeminen

Perintöveroa voi laskea Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri on työkalu, jolla voi arvioida perintöveron määrän etukäteen.

Perintöverovapautukset

Tietyt perinnöt ovat verovapaita. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Aviopuolison perintö
 • Lapsen perintö, jos lapsen vanhempi on kuollut
 • Alle 18-vuotiaan lapsen perintö
 • Enintään 20 000 euron perintö

Perintöveron maksaminen

Perintöveroa maksetaan Verohallinnolle. Vero tulee maksaa viimeistään kuusi kuukautta perunkirjoituksen toimittamisesta.

Vinkkejä perintöverotuksen minimointiin

Perintöverotusta voi minimoida esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Testamentti: Testamentilla voi ohjata perinnön verotehokkaammin.
 • Lahjat: Lahjat voivat olla verotehokkaampi tapa siirtää omaisuutta perillisille.
 • Henkivakuutus: Henkivakuutuksen edunsaaja ei ole velvollinen maksamaan perintöveroa.

Lisätietoa perintöverotuksesta

Lisätietoa perintöverotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/.

Muuta huomioitavaa

Perintöverotus on monimutkainen aihe. Jos sinulla on kysyttävää perintöverotuksesta, ota yhteyttä Verohallintoon tai veroneuvojaan.

Vastaa