Osakesäästäjän kymmenen tärkeintä termiä

säästäminen

Tässä on kymmenen osakesäästäjälle tärkeää termiä:

  1. Osake: Osake on yrityksen omistusosuus. Kun ostat osakkeita, sinusta tulee osa yrityksen omistajia.
  2. Pörssi: Pörssi on paikka, jossa osakkeita vaihdetaan julkisesti. Suomessa osakkeita vaihdetaan Helsingin pörssissä.
  3. Osinko: Osinko on yrityksen osakkeenomistajille maksama voitonjako. Osinkoa maksetaan yleensä tiettyinä ajankohtina vuodessa.
  4. P/E-luku: P/E-luku (Price-to-earnings ratio) kertoo, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan yhtiön voitoista. P/E-luku on yksi yleisimmin käytetyistä osakkeen arvonmääritysmenetelmistä.
  5. Markkina-arvo: Markkina-arvo on yhtiön osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan keräämällä yhteen kaikkien osakkeiden markkinahinnat.
  6. Osakeanalyysi: Osakeanalyysi on menetelmä, jolla arvioidaan yhtiön tulevaa kehitystä. Analyysi voi perustua esimerkiksi taloudellisiin tunnuslukuihin, tulevaisuuden näkymiin ja kilpailutilanteen arviointiin.
  7. Osakeindeksi: Osakeindeksi on kokoelma yhtiöitä, joiden osakkeiden arvoa seurataan yhdessä. Esimerkiksi Helsingin pörssissä käytössä oleva OMXH25 on 25 suurinta yhtiötä kattava indeksi.
  8. Osakesalkku: Osakesalkku on kokoelma omistettuja osakkeita. Salkku voi olla koostettu yhdestä tai useammasta eri yhtiöstä.
  9. Sijoitusstrategia: Sijoitusstrategia on suunnitelma, joka kertoo miten haluat sijoittaa ja miksi. Strategian tavoitteena on auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä sijoituskohteiden suhteen.
  10. Riskienhallinta: Riskienhallinta on tärkeä osa osakesijoittamista. Se käsittää riskien arvioinnin ja hallinnan, jolla pyritään minimoimaan mahdolliset tappiot sijoitustoiminnassa.

Näiden termien ymmärtäminen auttaa osakesäästäjää tekemään parempia päätöksiä ja hallitsemaan riskit paremmin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että osakesijoittamiseen liittyy aina riski, joten aina kannattaa olla huolellinen ja harkitseva sijoituksia tehdessään.

Nopeutuva Suomi

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.

0 thoughts on “Osakesäästäjän kymmenen tärkeintä termiä

Vastaa