Suomalaisten osakkeiden ja osakeomistusten markkina-arvot kasvavat nopeasti

Suomalaisten pörssinoteerattujen yritysten[1] markkina-arvo on kasvanut useiden vuosien ajan. Se laski hetkellisesti koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuun 2020 jälkeen suomalaisten osakkeiden markkina-arvo on kasvanut 48 % ja oli 307 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Puolet suomalaisten yritysten noteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa.[2] Arvonnousun lisäksi osakkeiden kokonaisarvoa ovat kasvattaneet hieman suomalaisten yritysten tekemät useat listautumisannit vuoden 2021 alun aikana. Tammi-maaliskuussa suomalaiset yritykset laskivat liikkeeseen 360 milj. euron edestä uusia osakkeita[3].

Pörssinoteeratut osakkeet muodostavat merkittävän osuuden suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Suomalaisten[4] osakeomistukset olivat yhteensä 236,2 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa, ja niistä 35 % oli ulkomaisia osakkeita. Maaliskuussa 2021 omistusten markkina-arvo kasvoi 7,3 mrd. eurolla. Lisäksi suomalaiset ostivat osakkeita nettomääräisesti 790 milj. euron edestä, mistä 600 milj. euroa kohdistui ulkomaisiin osakkeisiin.

Suomalaisten kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat ennätyslukemiin (48,9 mrd. euroa) maaliskuussa. Kotitalouksien osakeomistusten arvo kasvoi 1,6 mrd. euroa, ja lisäksi kotitaloudet tekivät nettomääräisesti uusia sijoituksia 290 milj. euron edestä maaliskuussa 2021.  Kotitalouksien omistamista osakkeista 90 % oli suomalaisten yritysten osakkeita. Kotitaloudet ovat suomalaisten osakkeiden suurin kotimainen omistajasektori. Kotitalouksilla on suorien osakeomistusten lisäksi epäsuoria osakesijoituksia sijoitusrahastojen ja vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Osakerahastot ohittivat korkorahastot Suomen suurimpana rahastotyyppinä

Osakemarkkinoiden arvonkehitys on siivittänyt suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelan ennätyksellisen suureksi. Rahasto-osuusvelka oli 143,6 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Erityisen paljon ovat kasvaneet suomalaiset osakerahastot, jotka ohittivat korkorahastot Suomen suurimpana sijoitusrahastotyyppinä maaliskuussa 2021.

Suomalaisten osakerahastojen rahasto-osuusvelka oli 60,7 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Kasvua oli 6,2 mrd. euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Sijoituskohteiden arvonnousut kasvattivat rahasto-osuusvelkaa 5,1 mrd. euroa, ja lisäksi osakerahastoihin tehtiin nettomääräisesti 1,1 mrd. euron edestä merkintöjä.

Erityisesti suomalaisten osakesijoitusrahastojen sijoitukset ulkomaisiin osakkeisiin kasvattivat arvoaan (3,7 mrd. euroa) vuoden 2021 alun aikana. Maaliskuun 2021 lopussa suomalaisilla osakerahastoilla oli 43,6 mrd. euron edestä ulkomaisia osakeomistuksia ja 7,8 mrd. euron edestä kotimaisia osakeomistuksia. Rahastot sijoittivat 1,5 mrd. euron edestä lisää ulkomaisiin osakkeisiin mutta vähensivät 0,1 mrd. euron edestä omistuksiaan kotimaisiin osakkeisiin vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Suomalaiset kotitaloudet omistivat suomalaisia osakerahasto-osuuksia 11,5 mrd. euron edestä maaliskuun lopussa. Mikäli kotitalouksien epäsuorat omistukset sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta huomioidaan, kotitaloudet ovat suomalaisten osakerahastojen suurimpia omistajia. Osakerahasto-osuuksien arvonnousu kasvatti kotitalouksien omistusten arvoa 0,9 mrd. eurolla tammi-maaliskuussa. Lisäksi kotitaloudet merkitsivät nettomääräisesti osakerahastojen osuuksia 0,3 mrd. euron edestä tammi-maaliskuun 2021 aikana.

Vastaa