Sijoitusvuosi 2024 alkoi myötätuulessa – rahastoihin virtasi 525 miljoonaa euroa uutta pääomaa

sijoittaminen

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 525 miljoonaa euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 153 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin erityisesti osakerahastoihin yhteensä 463 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 54 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 99 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 14 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 77 miljoonaa.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2024
Osakerahastot46346362 708
Yhdistelmärahastot999932 166
Pitkän koron rahastot-77-7730 404
Lyhyen koron rahastot545417 110
Vaihtoehtoiset rahastot-14-1410 356
YHTEENSÄ525525152 745

Vuosi 2024 alkoi osakemarkkinoilla myönteisissä tunnelmissa. Tammikuussa Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Positiivinen vire heijastui laajalti globaaleihin pääosakeindekseihin, lukuun ottamatta Kiinaa. Kiinassa heikko talouskasvu heijastui sen osakemarkkinoille. Yhdysvalloissa talouskasvuennusteita päivitettiin aiempaa positiivisempaan suuntaan. Euroopassa teollisuuden ostopäällikköindeksit nousivat ja euroalueen inflaation hidastui lähelle keskuspankin tavoitetasoa., Nämä antoivat aiempaa hieman valoisamman näkymän tulevaisuuteen.

Tammikuussa yrityslainojen riskilisät kaventuivat myönteisempien talousnäkymien ansiosta, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös lyhyet korot laskivat. Valtionlainojen korot hieman nousivat.

”Vuosi alkoi sijoitusmarkkinoilla myönteisissä tunnelmissa. Sijoittajia kiinnosti erityisesti osakerahastot. Sijoituksia hajautettiin laajasti eri osakerahastoluokkiin. Markkinatunnelmaa kuitenkin varjosti geopoliittisten riskien leviäminen Punaisellamerellä Jemenin huthikapinallisten tulittaessa rahtialuksia. Euroopan talouskasvua on jo haitannut toteutuneet geopoliittiset riskit. Kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, on taas hyödytty geopoliittisesta tilanteesta, mikä on heijastunut myönteisesti Intian pääosakeindeksin kehitykseen. Geopoliittisten riskien toteutuminen nykyistä laajemmin nostaisi nopeasti rahtikuljetusten hintoja ja heikentäisi pidemmällä aikavälillä maailmantalouden kasvua”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 342 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin vain Suomeen sijoittavista rahastoista yhteensä 12 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,11). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-12-126 361-1 %
Pohjoismaat24247 2384 %
Eurooppa38385 8697 %
Pohjois-Amerikka1671679 46618 %
Japani1143214 %
Tyynenmeren alue38381 247-6 %
Kehittyvät markkinat15154 644-3 %
Maailma17517525 93613 %
Toimialarahastot17171 5167 %
YHTEENSÄ46346362 708 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 126 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 202 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72).

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1111116 2263,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR-34-3410 3685,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-121-1213 8128,4 %
Valtioriski maailma-2-21912,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma-38-386 2502,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-7-71 0795,2 %
Kehittyvät markkinat15152 4783,9 %
YHTEENSÄ-77-7730 404 

Rahastoraportti, tammikuu 2024

Markkinakatsaus, tammikuu 2024

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä.Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Vapaa-ajan muutokset

Suoratoisto on mullistanut vapaa-aikaa, Skyshowtime Suomi ja monet muut uudet kanavat, ja sarjapaketit kuten britbox ovat tulleet kilpailemaan jo entisestään kilpaillulle kentälle, ja kuluttajien vaihtoehdot sen kun kasvavat. Vastaavasti radio ohjelmat ovat osittain menettäneet otettaan kuuntelijoista, mutta toisaalta myös osa kanavista on vankistanut otettaan kuuntelijakunnastaan.

Samalla monet ovat alkaneet tehdä kotona etätöitä pienimuotoisesti yritystoimintaa pyörittämällä kuten dropshipping verkkokaupalla tai vastaavalla etämyynnillä.

Vastaa