Kansainväliset investoinnit datakeskuksiin kaksinkertaistuivat vuonna 2021

Kansainväliset investoinnit datakeskuksiin kaksinkertaistuivat vuonna 2021

DLA Piperin tekemän tutkimuksen mukaan kansainvälisten investointien arvo datakeskuksiin yli kaksinkertaistui viime vuonna 59,5 miljardiin dollariin. Datakeskuksiin liittyviä investointeja tehtiin 117 kappaletta, jossa on kasvua 64 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeuksellisen kasvun odotetaan jatkuvan edelleen. Kasvun takana on yritysten siirtyminen käyttämään pilvipalveluita, joka on vauhdittanut hyperskaalaavien yritysten kovaa nousua. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat investoijien suosikkeja seuraavan kahden vuoden aikana.

Kansainväliset investoinnit datakeskuksiin kasvoivat vuoden 2020 24,4 miljardista dollarista 59,5 miljardiin dollariin vuonna 2021. Samana aikana datakeskuksiin liittyvien liiketoimien määrä kasvoi 64 prosenttia: 69:stä liiketoimesta vuonna 2020 117:ään vuonna 2021. Luvut on julkaistu kansainvälisen lakitoimiston DLA Piperin kesäkuussa julkaisemassa raportissa The meteoric rise of the data centre: Key drivers behind global demand. Tutkimukseen osallistui 100 pääomasijoittajaa, luotontarjoajaa ja kehitysyhtiötä 24 maasta.

Epätavallisen kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna. Kesäkuuhun 2022 mennessä datakeskuksiin on tehty 41 investointia, joiden arvo on yhteensä 21,3 miljardia dollaria. Luvussa on kasvua yli 100 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 45 prosenttia datakeskusten kehitysyhtiöistä, 56 prosenttia luotontarjoajista ja 67 prosenttia pääomasijoittajista suunnittelee sijoittavansa neljään tai useampaan datakeskusprojektiin seuraavaan 24 kuukauden aikana.

Ennätyksellinen tilaus datakeskuksille on seurausta hyperskaalaavien yritysten, kuten Facebook, Google ja Microsoft, kasvusta. Niiden menestystä on vauhdittanut meneillään oleva yritysten siirtyminen pilvipalveluiden käyttäjiksi, jota koronapandemia on vain kärjistänyt.

Investoinnit datakeskuksiin kohdistuvat pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, mutta tulevaisuudessa kasvua odotetaan eniten Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Vaikka 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista henkilöistä piti Yhdysvaltojen datakeskusten vahvuuksia yliarvostettuina, maassa on lähes puolet hyperskaalaavien yritysten kapasiteetista ja suurin datakeskusprojektien määrä.

Vastaajat arvioivat, että seuraavan 24 kuukauden aikana suurimmat investoinnit tulevat näkymään Kiinassa (70 % vastaajista), Intiassa (56 %) ja Yhdysvalloissa (54 %). Investointien kallistuminen Aasian ja Tyynenmeren alueelle on seurausta kiinalaisten hyperskaalaajien (Alibaba, Tencent ja ByteDance) noususta.

Energiaturvallisuus avainasemassa

Energiaturvallisuus on yksi merkittävimmistä seikoista, joka vaikuttaa datakeskusinvestointeihin. 90 prosenttia pääomasijoittajista, 89 prosenttia kehitysyhtiöistä ja 85 prosenttia luotontarjoajista on valmis investoimaan enemmän paikkaan, jossa on hyvä ja kustannustehokas sähkönsaatavuus.

Kaasun ja sähkön hinta on noussut kansainvälisesti viimeisen 12 kuukauden aikana, jolla on suuri vaikutus datakeskusten käyttökustannuksiin. Aasian ja Tyynenmeren alueen vastaajista 98 prosenttia on valmis maksamaan lisähintaa energiaturvallisuudesta. Eurooppalaista vastaajista 82 prosenttia ja yhdysvaltalaisista 80 prosenttia on suostuvainen lisähintaan. Aasian ja Tyynenmeren alueen positiivisempi suhtautuminen lisähintaan on seurausta sähkökatkoksista, jotka ovat kiusanneet aluetta viime vuoden jälkipuoliskolla.

ESG-tekijöiden merkitys kasvaa

ESG-vastuullisuustekijät (environmental, social, governance) vaikuttavat myös datakeskusten investointeihin.

Viimeisten kahden vuoden aikana vastuullisuudesta on tullut merkittävä asia. 75 prosenttia luotontarjoajista ja pääomasijoittajista sekä 70 prosenttia kehitysyhtiöistä ovat valmiit investoimaan lisähintaa datakeskukseen, jossa ESG-tekijät on otettu huomioon merkittävästi.

Sitoutuminen ESG-kysymyksiin kuitenkin vaihtelee alueittain: 84 prosenttia eurooppalaista vastaajista ja 80 prosenttia yhdysvaltalaisista olisivat valmiit maksamaan lisähintaa datakeskukselle, jossa ESG on hyvällä tai erinomaisella tasolla. Aasian-Tyynenmeren vastaajista vain 56 prosenttia oli samaa mieltä.

ESG-tekijöiden arvostus Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on seurausta sääntelyvaatimuksista ja teollisuuden tukemista aloitteista, kuten Climate Neutral Data Centre Pactista, joka lanseerattiin tammikuussa 2021. Sopimuksen tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraali Euroopan datakeskussektori vuoteen 2030 mennessä.

”Tutkimus paljastaa ennätyksellisen investoinnin määrän datakeskuksiin. Investointia on ruokkinut hyperskaalaavien yritysten kasvu ja siirtyminen pilvipalveluihin, jota pandemia on entisestään kiihdyttänyt. Kysynnälle ei ole näkyvissä loppua, sillä investointien määrä kesäkuussa 2022 on yli kaksinkertaistunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Datakeskukset ovat energiaintensiivisiä, joten sähkönhinnan nousu ja energiaturvallisuus ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä, kun pohditaan mihin ja minkälaisia datakeskuksia tehdään”, kuvailee Anthony Day, Global Co-Chair, Technology and Sourcing, DLA Piper.

“Olemme viime aikoina saaneet kiihtyvässä määrin yhteydenottoja asiakkailtamme datakeskuksiin liittyvissä hankkeissa. Yhteydenottoihin näyttävät vaikuttavan Suomen energiaturvallisuus ja sekä ESG-tekijöiden huomioiminen hankkeisssa myös lainsäädännön tasolla,” kommentoi Mikko Larvala, DLA Piperin Suomen kiinteistöpraktiikan vetäjä. 

Lähteet: DLA Piper Finland / STT

Vastaa