Digimarkkinointi: Mitä se on ja miksi se on tärkeää?

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi on markkinoinnin osa-alue, joka keskittyy digitaalisiin kanaviin. Digitaalisia kanavia ovat esimerkiksi hakukoneet, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköposti ja mobiililaitteet.

Digimarkkinointi on tärkeää yrityksille, koska se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajat yleisöt tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Digitaalisilla kanavilla on myös mahdollisuus kohdentaa markkinointia hyvin tarkkaan, mikä tekee siitä tehokkaampaa kuin perinteistä markkinointia.

Digimarkkinoinnin tavoitteet

Digimarkkinoinnin tavoitteita ovat muun muassa:

 • Brändin tunnettuuden kasvattaminen
 • Uusien asiakkaiden hankkiminen
 • Verkkokaupan myynnin kasvattaminen
 • Asiakassuhteiden kehittäminen

Digimarkkinoinnin kanavat

Digimarkkinoinnin kanavia on monia erilaisia. Yleisimmät digimarkkinoinnin kanavat ovat:

 • Hakukonemarkkinointi (SEM)
 • Sosiaalinen mediamarkkinointi (SMM)
 • Verkkosivumarkkinointi (SEO)
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Mobiilimarkkinointi

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin osa-alue, joka keskittyy hakukoneiden avulla tapahtuvaan markkinointiin. Hakukonemarkkinointia voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: hakusanamarkkinointiin (SEM) ja hakukoneoptimointiin (SEO).

Hakusanamarkkinointi (SEM)

Hakusanamarkkinointi on maksullista markkinointia, jossa yritys maksaa hakukoneille siitä, että sen mainoksia näytetään hakutulosten kärjessä. Hakusanamarkkinoinnissa yritys määrittelee, millä hakusanoilla sen mainokset näytetään.

Tämä markkinointi voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Hakusanamainonta (PPC, pay-per-click) on yleisin hakusanamarkkinoinnin muoto. Hakusanamainonnassa yritys maksaa vain silloin, kun joku klikkaa sen mainosta.
 • Hakusanaosto (PPA, pay-per-action) on hakusanamarkkinoinnin muoto, jossa yritys maksaa vain silloin, kun joku suorittaa tietyn toiminnon sen mainoksen jälkeen. Toimintona voi olla esimerkiksi verkkosivuston vierailu, sähköpostin tilaus tai tuotteen ostaminen.
 • Hakusanamarkkinointikampanja on hakusanamarkkinoinnin muoto, jossa yritys käyttää useita eri hakusanamainoksia ja -ostoja samanaikaisesti. Hakusanamarkkinointikampanjalla yritys voi kohdentaa markkinointiaan hyvin tarkkaan.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi on ilmaista markkinointia, jossa yritys pyrkii parantamaan verkkosivujensa sijoittumista hakutulosten kärkeen. Hakukoneoptimointia tehdään optimoimalla verkkosivujen sisältöä ja rakennetta.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa verkkosivujen näkyvyyttä hakutulosten kärjessä. Tämän avulla yritys voi tavoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita ja lisätä verkkosivuillaan tapahtuvan liikenteen määrää.

Sosiaalinen mediamarkkinointi

Sosiaalinen mediamarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin osa-alue, joka keskittyy sosiaalisen median kanavien avulla tapahtuvaan markkinointiin. Sosiaalista mediaa käytetään esimerkiksi brändin tunnettuuden kasvattamiseen, uusien asiakkaiden hankkimiseen ja asiakassuhteiden kehittämiseen.

Sosiaalinen mediamarkkinointia voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Sisällöntuotanto on sosiaalisen mediamarkkinoinnin tärkein osa-alue. Yrityksen tulee tuottaa kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä, joka houkuttelee seuraajia.
 • Yhteistyö vaikuttajien kanssa on tehokas tapa tavoittaa uusia yleisöjä. Yrityksen voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajien kanssa, joilla on paljon seuraajia.
 • Mainonta on sosiaalisen mediamarkkinoinnin tapa, jossa yritykset maksavat sosiaalisen median palveluista.

Ota yhteyttä ERTUKI.FI , jos yrityksesi tarvitsee markkinointipalveluita.


Vastaa