Suomen rahastomarkkinat päätymässä vuonna 2021 kaikkien aikojen ennätykseen

Suomalaisten rahastosijoittajien määrä on ylittänyt jo miljoonan rajan, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Näyttääkin siltä, että rahastomarkkinat ovat päätymässä kaikkien aikojen ennätykseen, kun rahastoissa oleva varallisuus Suomessa lähenee 160 miljardia euroa (Finanssialan rahastoraportti 10/21), ja se on lokakuun loppuun mennessä kasvanut vuonna 2021 noin 20 miljardia. Nordean hallinnoimiin rahastoihin on sijoitettu noin 40 prosenttia kaikista suomalaissijoittajien nettorahastosijoituksista.

Rahastomarkkinoiden kasvu johtuu sekä rahastojen kovasta arvonnoususta että kasvavista uusista sijoituksista. Suomalaiset ovat lisänneet sijoituksia Nordean rahastoihin lokakuuhun 2021 mennessä 3,3 miljardilla. Se on yli kaksinkertainen määrä merkittäviin kilpailijoihin verrattuna.

”Olen todella ilahtunut, että suomalaiset ovat

Lue lisää

Suomalaisten pelaaminen ja sijoittaminen sekä EU-kansalaisuus

Aika-ajoin Suomessa, kuten muissakin EU maissa nousee kansallismielisyys, joka pyrkii erottamaan kansakunnan EU:sta. Valitettavasti vain yhteiskunnat ovat kehittyneet viimeiset vuosikymmenet rakentuen EU-yhteiseen toimintaan, josta irrottautuminen ei olekaan niin helppoa. Yksikään nykyaikainen valtio ei tule toimeen yksinään, vaan jokainen valtio tarvitsee kansainvälistä kauppaa, ja sitä varten vähintään kohtuullisen voimakkaan valuutan. Siksi meillä on EU.

Viime aikoina Suomessa on saanut lukea mm. uutisia siitä, kuinka rahapeliuudistus on viemässä noin 200 ammattivedonlyöjältä työmahdollisuudet. Näin olisikin, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Mutta kun Suomi on EU:n jäsen, antaa se suomalaisille, Suomen kansalaisille eurooppalaisia oikeuksia, joita siis ovat mm.

Lue lisää

Suomalaisten osakkeiden ja osakeomistusten markkina-arvot kasvavat nopeasti

Suomalaisten pörssinoteerattujen yritysten[1] markkina-arvo on kasvanut useiden vuosien ajan. Se laski hetkellisesti koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuun 2020 jälkeen suomalaisten osakkeiden markkina-arvo on kasvanut 48 % ja oli 307 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Puolet suomalaisten yritysten noteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa.[2] Arvonnousun lisäksi osakkeiden kokonaisarvoa ovat kasvattaneet hieman suomalaisten yritysten tekemät useat listautumisannit vuoden 2021 alun aikana. Tammi-maaliskuussa suomalaiset yritykset laskivat liikkeeseen 360 milj. euron edestä uusia osakkeita[3].

Pörssinoteeratut osakkeet muodostavat merkittävän osuuden suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Suomalaisten[4] osakeomistukset olivat yhteensä 236,2 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa, ja niistä 35 % oli ulkomaisia osakkeita. Maaliskuussa 2021

Lue lisää

Sijoittaminen on yleistaito, jota kannattaa opetella

”Sijoittamisessa pätee edelleen vanha hyvä neuvo: sijoita vain kohteisiin, jotka pystyt ymmärtämään. Ja jos et ymmärrä, kysy niin monta kertaa, että ymmärrät”, tiivistää FINEn jaostopäällikkö Vesa Sainio sijoittajan tärkeimmän opin.

FINE on finanssialan ongelmatilanteiden neuvoja ja riidanratkaisija, josta kysytään vuosittain noin 700 kertaa sijoittamiseen liittyvistä aiheista. Kysyjien joukossa on paljon kokeneita sijoittajia, mutta mukaan on tullut monia aivan vasta-alkajia, jotka haluavat puolueetonta tietoa ennen sijoituspäätöksiään.

”Meidän näkökulmastamme on hienoa, että uudet sijoittajat kysyvät asioista ennen ostopäätöksen tekemistä. On aina parempi hankkia tietoa etukäteen kuin ruveta jälkikäteen korjaamaan mahdollisia virheitä ja väärinymmärryksiä”, Vesa

Lue lisää

Ilmatar keräsi 200 miljoonaa kasvupääomaa – Suomeen syntyy uusi itsenäinen sähköntuottaja ja energiayhtiö, joka keskittyy ainoastaan uusiutuvaan energiaan

Kotimainen energiayhtiö Ilmatar on saanut sijoittajikseen useita johtavia eurooppalaisia sijoittajia. Yhtiö tavoittelee tulevina vuosina noin kahden miljardin euron uusiutuvan energian hankkeita Suomeen ja rakentaa jatkossa kaikki hankkeet omaan omistukseensa keräämänsä pääoman turvin.

Ilmatar on toiminut tuulivoimapuistoja kehittävänä, rahoittavana, rakentavana ja operoivana hankeyhtiönä Suomessa vuodesta 2011 lähtien. Pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkönmyynnin yhtiö lanseerasi syksyllä 2019. 

Nyt Ilmatar muuntuu itsenäiseksi sähköntuottajaksi (IPP – Independent Power Producer), joka omistaa tuulipuistot ja muun uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin sekä myy tuottamansa sähkön suoraan kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. Hankkeita ei siis enää

Lue lisää

LähiTapiola Varainhoito mukaan varainhoitajien kansainväliseen päästöhankkeeseen – ”Tämä on luonteva jatkumo kestävän kehityksen työllemme”

LähiTapiola Varainhoito sitoutuu kansainväliseen varainhoitajien hankkeeseen (Net Zero Asset Managers Initiative), jonka tavoitteena on saattaa sijoitusomaisuuden nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Aloitteeseen osallistuminen velvoittaa varainhoitajaa asettamaan 12 kuukauden sisällä vuoden 2030 välitavoitteet päästövähennyksille ja koko sijoitusomaisuuden osalta kasvihuonepäästöjen nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Varainhoitaja sitoutuu raportoimaan tavoitteen etenemisestä vuosittain.

-Olemme huomioineet kestävyystekijät (ESG) sijoitusvalinnoissamme ja vaikuttaneet aktiivisesti sijoituskohteisiimme jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt erityisesti kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseen sijoitustoimintamme kautta. Sitoutuminen Net Zero Asset Managers -aloitteeseen on luonteva jatkumo tälle työllemme, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Samu

Lue lisää

Säästämisen ja sijoittamisen suosio kasvaa – 64 prosenttia suomalaisista varautuu sekä hyvän että pahan päivän varalle

Yhä useampi suomalaisista säästää ja sijoittaa. 64 prosenttia Finanssiala ry:n (FA) teettämään Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimukseen osallistuneista kertoi omistavansa säästöjä tai sijoituksia eri kohteissa. Osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä kahden vuoden takaisesta. Omaa omistusasuntoa ei kyselyssä laskettu mukaan.

Suomalaisen rahastosäästäjän profiili
Suomalaisen rahastosäästäjän profiili

Tuttuun tapaan suomalaiset säästävät yleisimmin (57 %) pahan päivän varalle ja eläkeaikaan (28 %). Aiempaa useampi (24 %) säästää myös asunnon hankintaan. Edelliseen tutkimukseen verrattuna asuntosäästäjien osuus on noussut kuudella prosenttiyksiköllä.

Useimmiten suomalaisilla on säästöjä ja sijoituksia erilaisilla pankkitileillä. Rahastosäästäminen on kuitenkin selvästi aiempaa

Lue lisää

Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä

Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutostyöskentely on osa sijoitustoiminnan strategiaa ja riskienhallintaa.  Keskeinen väline työssä on ilmastostrategia, jossa määritetään eläkerahaston sijoitussalkun ilmastotavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Eläkerahasto johtokunta hyväksyi uuden ilmastostrategian 17.6.2021.   
 
”Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset asettavat sijoittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja valtioiden tapa hallita ilmastonmuutosta vaikuttaa Kirkon eläkerahaston sijoitustoiminnan tuottoon ja riskikehitykseen”, sanoo Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals
 
Eläkerahaston keskeinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta myös tulevaisuudessa.

Sijoitussalkun hiilijalanjälki pienenee strategian avulla  

Kirkon eläkerahasto julkaisi ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2016 ja

Lue lisää

S-Pankki tuo markkinoille listaamattomiin yhtiöihin sijoittavan rahaston

Moni sijoittaja hyötyisi sijoitustensa hajauttamisesta perinteisten omaisuusluokkien, kuten osake- ja korkosijoitusten, ulkopuolelle. Listattuihin yhtiöihin verrattuna pörssin ulkopuolisiin yhtiöihin sijoittaminen on kuitenkin työläämpää. Uusi erikoissijoitusrahasto tarjoaa kätevän väylän pääomasijoituksiin, joka on auki myös muille kuin suurille institutionaalisille sijoittajille.

Uusi erikoissijoitusrahasto tarjoaa kätevän väylän pääomasijoituksiin.
Uusi erikoissijoitusrahasto tarjoaa kätevän väylän pääomasijoituksiin.

S-Pankki tuo markkinoille uudenlaisen rahaston, joka sijoittaa varansa listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin sekä jälkimarkkinoilta ostettuihin rahasto-osuuksiin.

S-Pankki Global Private Assets -erikoissijoitusrahaston (S-Pankki GPA) avulla voi hankkia vaivattomasti laadukkaan ja hyvin hajautetun portfolion sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. S-Pankki GPA

Lue lisää

Mitä sinä tekisit, jos raha ei olisi este? FIREtys-kirja antaa eväät taloudelliseen vapauteen

Mitä jos voisit päästä pois työelämän oravanpyörästä ja unohtaa rahahuolet? Tietokirjailija Maria Carlsson esittelee milleniaalisukupolven synnyttämän FIREtys-ilmiön ja antaa hyvän taloudenpidon vinkit innostavassa opaskirjassa. 

FIRE (Financial Independence, Retire Early) tarkoittaa elämäntapaa, jossa omaa taloutta tarkastelemalla, säästämällä ja sijoittamalla pyritään taloudelliseen vapauteen - siihen, että saa jäädä varhain eläkkeelle ja käyttää aikansa miten itse haluaa, rahasta riippumatta.

FIREtys: Tavoitteena taloudellinen vapaus -kirjassaon yhdeksän lukua, jotka havainnollistavat säästämistä ja sijoittamista eri näkökulmista. Teoksessa kurkistetaan omaan kukkaroon ja tarkastellaan rahankäyttöä sekä esitellään firetyksen perustyökalut, joilla tulovirtaa voi kasvattaa pitkällä

Lue lisää